Χαρακτικές Σειρές & Εγκαταστάσεις

  • Dream-Land, Μεσόγειος, Τόπος Ονείρων
    Artist’s statement Η Σειρά εντάσσεται στην μεγάλη Ενότητα «Life is wildly unpredictable, can we talkabout it?» Η Ενότητα «Life is wildly unpredictable, can we talk about it?» είναι χαρτογραφίεςαπό ταξίδια σε ενδοχώρες, ιχνηλασίες σε πεδία της ύπαρξης, στην ορατή και τηναόρατη δομή της ζωής. Είναι αιχμές στη ροή του αέναου, στο μεταβαλλόμενο σώματης Φύσης, στο …