Η «αόρατη τάξη» που στηρίζει τα σχήματα


Πρότζεκτ: +άπτω  

Σπίτι της Κύπρου, Σεπτέμβριος 2017

Η ιστορία της ανθρωπότητας συνυφαίνεται με την ανάπτυξη των κοινωνικών ιστών και τη διαμόρφωση δικτυακών πλεγμάτων που σχηματίζουν έναν ανθρώπινο υπεροργανισμό, ενώ ποικίλες δράσεις ρέουν μέσα τους.

Οι συμπεριφορές μας ενίοτε διαπλέκονται, διεισδύουν οι μεν στις δε, δημιουργώντας  νευρώνες, ριζώματα και ποικίλες ροές που δομούν, τρέφουν και διευρύνουν αυτά τα κοινωνικά δίκτυα, μέσα στα οποία ζούμε και δημιουργούμε.

Αυτή η αόρατη τάξη των πλεγμάτων παραπέμπει  σε θαυμαστούς συμπαντικούς σχηματισμούς,  που  είναι ένα έργο Τέχνης και εμείς είμαστε μέρος αυτού.

Ο σίδηρος και ο πηλός είναι τα δύο φυσικά στοιχεία με τα οποία δούλεψα  και συνδέονται άμεσα με τη γη από την οποία προέρχονται και με τη φωτιά που  πυράκτωσε τον πηλό, για να ολοκληρωθεί τελετουργικά το πλάσιμο των μορφών και να γίνει η σύνδεση τους, με τα στοιχεία: γη, νερό, φωτιά.