Αφίσα έκθεσης Νομισματικού Μουσείου «Μετάλλια του Αγώνα» «Κιβωτός Φωτός και Μνήμης»

Numismatic Museum of Greece Medals of the Greek Revolution” Exhibition

“The Ark of Light and Memory” My work “The Ark of Light and Memory” was created especially for the Anniversary Exhibition “Medals of the Greek Revolution” organized by the Numismatic Museum of Greece, as part of the events commemorating the 200 years from the Greek Revolution 1821. The exhibits are inspired by a series of …